Om Bybadet

Med Bybadet er der skabt et multifunktionelt område tilgængeligt for alle året rundt. Et nyt aktivitetssted, der kan generere liv og aktivitet i Skanderborg Midtby.

Bybadet er en del af et sammenhængende byrum, som strækker sig fra Adelgade til søen med Kulturhuset i Skanderborg som naturligt bindeled. 

Bybadet består af to bassiner, udspringsplatform, solterrasser, sauna, ”Multirum”, kano, kajak- og SUP-faciliteter og flydebro. Dertil kommer, at turistbåden Dagmar vil få kajplads på Bybadets nordlige side, mens den særlige rampe, som sikrer tilgængelighed for kørestolsbrugere, vil være at finde på Bybadets sydlige side.

Med afsæt i disse fysiske rammer er Bybadet tænkt som et levende samlingssted for foreninger, aktører og borgere med en mangfoldighed af aktiviteter inden for friluftsliv, idræt, kultur samt mental og fysisk sundhed.

Onsdag den 26. januar stod Bybadet færdigt og er nu officielt overdraget til Skanderborg Kommune, hvorunder Biblioteket er blevet kontraktholder.

Alle kan frit benytte Bybad, omklædning, toilet samt badetrappe – og faciliteterne bliver flittigt brugt.

Den første forening, som har taget anlægget i brug, er vinterbaderne fra ”Vinterbybadet Skanderborg”. Denne forening har indgået en brugeraftale med kommunen som bl.a. også indbefatter, at også ikke-medlemmer af Vinterbybadet Skanderborg pr. 1. september 2022 købe sig adgang til saunaen. Praktisk info om køb af disse billetter kan læses i afsnittet ”Bad og Sauna”.

Har du spørgsmål, ideer til aktiviteter på Bybadet eller andet, kan du kontakte os på mail: bybadet@skanderborg.dk hvor en medarbejder vil svare bedst muligt.