Persondatapolitik

Som låner på hos Skanderborg Kommunes Biblioteker har vi behov for en række informationer fra dig.

Lånerregister
Når du melder dig ind som låner på biblioteket, registrerer vi dig på dit personnummer og tildeler dig et tilfældigt genereret lånernummer. Du vælger selv en pinkode, som bliver anonymiseret. 

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero, herunder pinkode.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Vi registrerer oplysninger om:

  • Låneroplysninger (CPR, Navn, Adresse, Telefonnummer, Email, Noter, Beskeder)
  • Lånehistorik (Oplysning om nuværende lån, Reservationer og Bookinger)
  • Låners mellemværende (Gebyr og Erstatninger)

Kontaktoplysningerne bruger vi, for at kunne tilbyde dig at sende dig beskeder om mellemværender og påmindelser om lån til fornyelse etc. Din adresse opdateres automatisk via CPR-registeret, hvis du flytter.

Lånehistorikken gemmer vi i 30 dage, medmindre du er tilmeldt "Bogen Kommer." 

Lånere, der ikke har været aktive i en periode på tre år, slettes automatisk. Aktiv er enten lån af fysiske materialer, eller digitale lån på fx eReolen.

Adgangskontrol
Vi har åbent for selvbetjening ud over de almindelige åbningstider. Her kan du lukke dig selv ind på biblioteket ved hjælp af dit sundhedskort

WiFi
Vi tilbyder gratis WiFi på biblioteket, som er et sikret netværk, der benyttes af alle kommunens kulturinstitutioner. 

Deepfreeze
Vi bruger et program som renser publikumsPC'erne, hver gang, de bliver genstartet. Vi opfordrer til, at du beskytter dine personfølsomme data ved at:

  • Logge ud af alle tjenester efter brug: netbank, borger.dk etc.
  • Genstarte PC'en når du forlader den.

På den måde undgår du at uvedkommende personer kan misbruge dine personlige informationer.

Print
Til administration af udskrifter fra bibliotekets computere, bruger vi systemet Princh. Her er det muligt via en sikret forbindelse at betale for print via enten kreditkort eller mobilepay. 

Overvågning
Vi tv-overvåger alle fire biblioteker både for din sikkerhed og for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. 

Mere om beskyttelse
Klik her for at læse mere om Skanderborg Kommunes databeskyttelsespolitik