Reglement

Velkommen hos Skanderborg Kommunes Biblioteker

Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger

Når du bliver oprettet som låner forpligtiger du dig til at overholde bibliotekets reglement.

Du kan gratis benytte bibliotekerne til lån af materialer og adgang elektroniske tjenester.

Sådan bliver du låner

Det er gratis at blive oprettet som låner hos Skanderborg Kommunes Bibliotek. Det kan ske digitalt her: bibliotek.skanderborg.dk/nybruger eller ved personlig henvendelse i den betjente åbningstid. 

Når du bliver oprettet, får du adgang til at låne/reservere materialer, elektroniske tjenester som f.eks E-reolen eller filmstriben, og adgang udenfor den betjente åbningstid. 

Lånerkort

Du kan anvende dit sygesikringskort som lånerkort eller få et kort udstedt.

Ethvert lån er personligt, og du hæfter for de materialer, du låner.

Mister du kortet, skal du hurtigst muligt, af hensyn til eventuelt misbrug, meddele det til biblioteket. Du hæfter for de lån, der er foretaget på kortet, indtil det er meldt bortkommet til bibliotekets personale. Hvis du mister kortet kan du få et nyt - det koster 10 kr. 

Du skal selv meddele ændringer i e-mail adresse til biblioteket.

Lånetid

Lånetiden er normalt 28 dage. Nogle materialer kan have en anden lånetid.

Du kan altid se lånetiden på udlånskvitteringen eller ved at tjekke din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.

Du kan forny lån i op til 2 gange den oprindelige lånetid, dog kun hvis materialet ikke er reserveret til en anden låner.

Lån kan tidligst fornyes 7 dage før fristens udløb

Beskeder fra bibliotekerne

Du kan få beskeder om hjemkomne reserveringer, lån fra andre biblioteker og hjemkaldelser på e-mail eller via vores app.

Regninger sendes som digital post via Skanderborg Kommunes inddrivelsesafdeling.

Du kan få en gratis påmindelse pr. e-mail eller via vores app, tre dage før du skal aflevere udlånt materiale.

Bemærk at det er dit eget ansvar at huske at aflevere til tiden, - det gælder selvom du er tilmeldt tjenesten og ikke har modtaget en påmindelse fra os. Det kan for eksempel ske, hvis din mailudbyder eller biblioteket har tekniske problemer.

Erstatninger

Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes. Prisen for erstatning er normalt nyanskaffelsesværdien med et tillæg til klargøring.

Da bibliotekernes omkostninger i forbindelse med anskaffelse af disk-medier, f.eks. dvd og mp3 er meget store på grund af køb af udlånsrettigheder, skal du være opmærksom på, at genanskaffelsesprisen for disse materialetyper min. er 500 kr. pr. lånt materiale.

Dukker det erstattede materiale op igen, skal du aflevere det. Inden for 1 måned kan du få erstatningsbeløbet tilbage når du afleverer materialet. 

Bemærk materialer skaffet fra andre biblioteker (Fjernlån) refunderes ikke.

Gebyrer

Ved for sen aflevering skal du betale et administrationsgebyr efter følgende takster:

  Voksne (15-) Børn (0-14 år)
1-7 dage 20 kr. 10 kr.
8-30 dage  100 kr. 50 kr.
31+ (regning) 200 kr.  120 kr.

 

Skylder du for gebyrer på over 200 kr., bliver du udelukket fra at låne. Der bliver givet et skriftligt varsel 7 dage før udelukkelsen.

Gebyrer tilskrives som biblioteksloven foreskriver:

 • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist og igen afleveres samlet, får ét gebyr.
 • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, men afleveres for sent ad flere gange, får flere gebyrer.
 • Materialer, der er lånt på forskellige datoer og fornyet på samme tidspunkt med samme nye afleveringsfrist, betragtes som havende samme udlånsperiode, og udløser derfor kun ét gebyr ved for sen aflevering.

 
Fotokopiering

 • Prisen for sort/hvid-kopi er 1 kr. for A4-ark.
 • Prisen for farvekopi er 5 kr. pr. A4-ark.

Det er ikke muligt at printe i andre formater eller medbringe eget papir.

Til at printe benytter biblioteket tjenesten Princh. Brugen af denne er på eget ansvar.

Benyttelse af computer

Du kan benytte bibliotekernes computere med adgang til internet og tekstbehandling.

Computerne må ikke bruges til at søge efter pornografi, vold eller andet, som strider mod almindelig orden. Computerens opsætning må ikke ændres. 

Trådløst internet / WiFi
På bibliotekerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg kan du få adgang til trådløst internet fra din egen bærbare computer, tablet eller smartphone. Du får adgang via det trådløse netværk der hedder "SKB pub" herefter logger du ind med en sms kode.

Åbner loginbilledet ikke automatisk, så benyt denne adresse: http://wireless.skanderborg.dk

Dokumenter og sikkerhed

 • Ved genstart af pc'erne vil dokumenter blive slettet fra standardmapperne. Det er dog dit ansvar selv at sikre dig, at alle private data bliver fjernet
 • Bibliotekernes pc'er er beskyttet mod virus. Der kan alligevel være risiko for, at virus slipper ind
 • Skanderborg Kommunes Biblioteker fralægger sig ethvert ansvar for skader på private filer som følge af virus eller andre fejl
 • Det er dit eget ansvar at logge ud af private konti, så de ikke kan tilgås af andre

Ansvar og lovgivning

 • Det er brugernes ansvar at overholde ophavsretsbestemmelserne og dansk lovgivning i øvrigt
 • Biblioteket fralægger sig ansvaret for oplysninger, materialer eller tjenester, brugeren henter eller benytter på internettet.
   

Køb af arrangementsbilletter

Hent eller køb via hjemmesiden.
Der er et gebyr ved billetkøb, som tilgår administrationen af billetsystemet. Der er ikke gebyr på gratis billetter.
Du kan finde listen over vores arrangementer her.

Det er ikke muligt at få refunderet billetter. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangementet. 

Det er ikke muligt at skrive sig på venteliste til arrangementer. Derfor kan man risikere at blive afvist i døren, hvis man møder op til et udsolgt arrangement. Hvis der bliver frigivet ekstra billetter, henviser vi til at holde øje på hjemmesiden. 
Ved ikke-udsolgte arrangementer er det muligt at købe en billet i døren. 

Åbne Biblioteker

 • Ophold på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, sker på eget ansvar.
 • Børns ophold på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, er forældrenes ansvar.
 • Som låner, er det dit ansvar kun at lukke børn og voksne ind på biblioteket, som du kender.
 • Døre og vinduer må ikke åbnes.

Overvågning

Biblioteket er videoovervåget af hensyn til din tryghed for at undgå tyveri og hærværk. Videooptagelserne behandles efter gældende lov.

Persondataforordningen

Hos Skanderborg Kommunes Bibliotekerne tager vi din sikkerhed seriøs og overholder persondataforordning
 
Klik her for at læse mere