Det kan du på biblioteket

Du kan møde op personligt på bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg og få løst en række borgerserviceopgaver i bibliotekernes betjente åbningstid

Opgaver i Borgerservice på Bibliotekerne

Vær opmærksom på, at der ikke ydes sagsbehandling eller træffes afgørelser på bibliotekerne.

- Pas (kun fornyelse og førstegangserhvervelse)

- Duplikatkørekort (mistet eller knækket kort), fornyelse pga. alder eller sygdom samt fornyelse af erhvervskørekort.

- Udlevering af batterier til høreapparater

- Modtagelse af post og regninger til Kommunen

- Hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger

- Henvisning til andre afdelinger i Kommunen

Husk at hvis henvendelsen drejer sig om pas eller kørekort skal du medbringe et nyt foto, som lever op til reglerne for pasfoto. 
Se kravene på Politiets hjemmeside

Husk at der er nogle formalia som skal overholdes ved bestilling af pas
Se kravene på Skanderborg Kommunes hjemmeside