Det kan du på biblioteket

Du kan møde op personligt på bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg og få løst en række borgerserviceopgaver i bibliotekernes betjente åbningstid

Opgaver i Borgerservice på Bibliotekerne

Vær opmærksom på, at der ikke ydes sagsbehandling eller træffes afgørelser på bibliotekerne.

  • Pas (kun fornyelse og førstegangserhvervelse) - bemærk her at vi ikke kan forlænge pas eller lave nødpas/midlertidigt pas.
  • Duplikatkørekort (mistet eller knækket kort), fornyelse pga. alder eller sygdom samt fornyelse af erhvervskørekort.
  • Hjælp til at finde digitale selvbetjeningsløsninger - bemærk at vi ikke kan hjælpe med oprettelse af MitID eller NemID
  • Udlevering af batterier til høreapparater
  • Brevstemme til valg
  • Modtagelse af post og regninger til Kommunen
  • Henvisning til andre afdelinger i Kommunen

Hvis henvendelsen drejer sig om pas eller kørekort skal du medbringe et nyt foto, som lever op til reglerne for pasfoto. 

Husk at der er nogle formalia som skal overholdes ved bestilling af pas
Se kravene på Skanderborg Kommunes hjemmeside