Inspiration til sommerlæsning 2021

For mange er sommerferien en kærkommen lejlighed til at læse nogle gode romaner. Men hvilke skal man vælge?

Biografier fra 2021
Ny litteratur som beskriver menneskers liv og levned. Her er både biografier og selvbiografi på listen. 
Se listen 

Biografiske romaner
Den biografiske roman handler om virkelige menneskers liv. Her får du mulighed for at følge hovedpersonens skæbne eller en udvalgt, vigtig periode i personens liv.
Se listen

 

Dannelsesromaner
Romantype som skildrer en hovedpersons udvikling over en årrække. Undervejs er hovedpersonens liv konfliktfyldt og præget af uforsonlighed men ofte løses alt til slut. Hovedpersonen danner sin egen identitet og verdensopfattelse og finder sin plads i den sociale verden. Her er et nyere udvalg i denne omfattende genre

Se listen

Nyere dystopier
Verden er godt på vej til at gå under, Katastrofen lurer eller den har måske allerede fundet sted. I den dystopiske litteratur er samfundet som vi kender det kollapset og hvordan ser verden så ud?
Listen her er med dystopisk litteratur

Se listen

Erotiske romaner
Her er en genre, hvor sex er omdrejningspunktet for handlingen. Sexscenerne kan være mere eller mindre eksplicitte, og der kan forekomme tabuemner som f.eks. sadomasochisme eller fetichisme. Der anvendes ofte et ligefremt og bramfrit sprog. 

Se listen

Nyere Fantasy
Fantasy handler bl.a. om hvad vi begærer, ønsker og er parat til at dø for og på den måde spejler den virkeligheden i langt højere grad end man først skulle tro. Få inspiration til at læse fantasy. 
Se listen

Filosofiske romaner
Tankevækkende, filosofiske og eksistentielle bøger. Bøger som både leverer en god historie og sætter tanker igang om vores liv, eksistens og skæbne.

Se listen

Historiske romaner
Den historiske roman er en vigtig indgang til vores fortid og formidler viden om denne på en underholdende og farverig måde, som historiebøgerne sjældent kan hamle op med. Her er en liste med nyere historiske romaner
Se listen

Horrorromaner
En romangenre, der kredser om menneskets møde med det grufulde og forfærdelige for at skabe angst og uhygge. Typisk for genren er det over- og unaturlige: Dæmoni, psykopati, videnskabelige eksperimenter, naturen, der går amok, og blodig lemlæstelse af kroppen.
Se listen (hvis du tør)

Humoristiske bøger

Den sjove liste med humoristiske eller satirisk litteratur
Se listen
 

Kollektivromaner
Romantype som beskriver en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har typisk mange hovedpersoner og mennesket ses som et socialt væsen.
Se listen

Krimier
Krimien er en interessant og elsket genre. Den undersøger den menneskelige moral og søgen efter sandheden om verden. 
Se listen 

Kærlighedsromaner
Litteraturen har altid været med til at skabe forestillinger om, hvad kærlighed. Her er et bud på nyere kærlighedsromaner 
Se listen

Magisk Realisme
Den magiske realisme er især forbundet med latinamerikansk litteratur der blander en realistisk fremstillingsform med magiske, overnaturlige, mytiske og også eksotiske elementer. I genrens forestillingsverden er myten og overtroen lige så virkelige som hverdagens begivenheder
Se listen

Nyere Noveller
Listen her indeholder nyere noveller som er kortere fiktionsfortællinger, der normalt beskriver et enkelt handlingsforløb eller situation og ofte har en iøjnefaldende slutning. Historierne foregår de oftest inden for et kort tidsrum og omhandler gerne selve vendepunktet i hovedpersonernes liv og der er typisk få personer.
Se listen

Psykologiske Thrillers
Spændingsromaner, hvor forfatteren spiller læseren et puds, og hvor man bliver usikker på hvem og hvad man kan stole på i bogens handling. Har mere fokus på personernes psykologiske udvikling end på fx forbrydelse og opklaring, og der er ofte en overraskende og uventet slutning
Se listen

Science Fiction
En romangenre der inddrager naturvidenskabelige og tekniske opfindelser ofte med udgangspunkt i de nyeste forskningsresultater. Handlingen kan finde sted såvel på jorden som i Universet, f.eks. på andre planeter med rumskibe, robotter og fremmede væsener.
Se listen

Slægtsromaner
Til dig der kan lide fortællinger, som følger en slægts historie gennem flere generationer.
Se listen

Spændingslitteratur
Her er en liste med spændingslitteratur fra i år.  Spændingsgenren har handlingen i centrum, mens personbeskrivelser, motiver og miljø er af mindre betydning. Helte og skurke er klart definerede og den ene (farefulde) begivenhed afløser den anden.
Se listen 

Søfortællinger
Romantype som skildrer miljøet på søen, søfolk og passagerer og livet om bord.
Så tag på litterær søfart med romaner fra denne liste med søfortællinger

Young Adult
Litteratur der omhandler overgangen fra barn til voksen og kredser om emner som identitetsdannelse, seksualitet, opdagelsesrejser i bredeste forstand og tabet af nærtstående relationer.
Se listen