Vestbirk Vandkraftværk
Vestbirk Vandkraftværk

Vi anbefaler - gå en tur ved Vandkraftværket i Vestbirk

25.01.21
I denne tid hvor mange arbejder hjemme vil vi gerne opfordre til at man bruger naturen og går en tur. Men hvor skal man gå hen? Det har jeg et bud på herunder.

Søvejen mellem Vestbirk og Gamelstrup løber flot og snoet blandt bakker og søer. Hvad man ikke umiddelbart kan se er, at søerne er kunstigt skabte, opdæmmede reservoirs som føder Vestbirk Vandkraftværk. 
Her finder du en spændende mulighed for en gåtur, som på interessant vis kombinerer natur-, kultur- og industrihistorie. 

Lidt om kraftværkets Historie
Vestbirk Vandkraftværk sendte første gang strøm ud i det lokale ledningsnet den 2. december 1924. Ideen til grundlæggelsen opstod efter 1. verdenskrig, hvor man også i Danmark havde oplevet mangel på brændsel og energi. 
Med et stigende behov for el - bl.a. til noget så moderne som malkemaskiner - rettede kraftværkernes bestyrelse øjene mod Gudenåen og vandkraften. Tæt på Vestbirk Vandkraftsværks nuværende placering lå indtil 1924 en trikotagefabrik, men da den brændte i 1920, var vejen banet for etableringen af vandkraftanlægget. Hidtil havde man holdt igen, fordi den nødvendige opstemning af søerne ville påvirke fabrikken. Men på de 4 år (1920-1924) etablerede man en lang række forskellige anlæg, som for altid kom til at ændre landskabet. Det resulterede bl.a. i etablering af to helt nye søer - Vestbirk Sø og Naldal Sø og man skabte derved mulighed for elproduktion på Vandkraftværket i Vestbirk. 

Hvem der stod bag etableringen, hvorfor og hvordan kan du læse mere om på VisitHorsens hjemmeside https://www.visithorsens.dk/horsens/planlaeg-din-tur/vestbirk-vandkraftvaerk-gdk1116238  og ikke mindst i den glimrende artikel af Allan Leth Frandsen i Årskrift fra Brædstrupegnens Hjemstatavnsforening fra 2009. Den hedder "Vestbirk Vandkraftværk - et arbejdende Museum. "

Anlæg af Vestbirk Vandkraftværk
Vestbirk Vandkraftværk

 

På en regnfuld dag i december tog jeg min lille familie med på vandrertur til kraftværket. Turen gik fra vejen - Søvejen ved Vestbirk Sø langs kanalen til Vandkraftværket. En fin tur som dog ikke egner sig til barnevogne. 
Vær desuden opmærksom på, at kanalen er dyb og uafskærmet, så man skal - som altid - holde øje med de små. 

Vestbirk Vandkraftværk

Hvis du vil vide mere om vandkraftværket ved Vestbirk så nyd filmen herunder. 
Vær opmærksom på at filmen slutter efter 8 minutter. 

 

Litteratur om Vestbirk Vandkraftværk

Vestbirk Vandkraftværk : - et arbejdende museum
Bidrag    Allan Leth Frandsen
Sprog    Dansk
Udgivelsesår    2009
Omfang    S. 87-96, illustreret
Findes i    Årsskrift / Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 2009
Fagligt niveau    Gymnasieniveau, Alment niveau
DK5    62.31

Yderligere litteratur i Bibliotek.dk

 

Funny Fact - Elproduktion
Vestbirk Vandkraftværk producerer årligt ca. 2. mio kwh
I 1924 kunne det forsyne store dele af Østjylland
I dag dækker det ca. 500 hustandes forbrug. 
Kilde: Gudenåens Kulturhistorie

Materialer
GennemseGennemse
  • Bog

Gudenåens kulturhistorie

Af Erik Hofmeister (2012)
Om hvordan mennesket har levet ved og med Gudenåen fra de første jægere og fiskere kom og frem til i dag
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

Vand, kraft & værker : 900 år med Gudenåens arbejdskraft

Af Allan Leth Frandsen (1994)
Om Gudenåens kulturhistorie på det øvre løb fra Tinnet krat til Mossø, med vægt på vandkraftens udnyttelse i møller o...
Læs mere