Fed faglitteratur fra 2023

02.02.24
Hvad enten du interesserer dig for strik, filosofi, psykologi eller krigshistorie, så kan du finde nye fagbøger på biblioteket om netop din interesse. I denne oversigt kan du finde et udvalg af fede fagbøger for den voksne læser. Fravalgt er biografierne (som vi også regner som faglitteratur).

Fagbøgernes systematik
På danske (folke)biblioteker opstilles faglitteraturen efter det samme system. Det kalder vi DK5. Princippet er, at litteratur som handler om det samme enme også står på samme hylde. Det er systematisk. 
Du kan få et overblik over systemet på hjemmesiden her: https://dk5.dk/
Her på siden er systemet brugt til at stukturere udvalget af litteratur. 

Gruppe 00-07 Bogvæsen, Biblioteker, Museer, Medier, Leksika og blandede værker

Gruppe 10-19 - Filosofi, Psykologi, Videnskab og Foskning, Kommunikation og IT

Gruppe 20-29 - Religion 

Gruppe 30-39 Samfundsfag, Pædagogik, Forsorg og Folkekultur

Gruppe 50-59 Naturvidenskab, Matematik, Antropologi og Etnografi

Gruppe 60-69 Teknik, Sygdom og sundhed

Gruppe 70-79 Kultur, Kunstarter og Sport

Gruppe 80-89 Litteratur og Sprog

Gruppe 90-98 Historie