Faktalink

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Samling af artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.
Faktalink er et arbejdsredskab primært til skoleelever og studerende, men også til andre, der ønsker at sætte sig ind i et emne og få overblik over og kendskab til den relevante litteratur og information om emnet.

Faktalink giver en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på nettet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag mm.

Emnerne belyses ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering.
Der er desuden foretaget en vurdering af de kilder, som artiklerne i Faktalink henviser til.
Dette gør FaktaLink særdeles egnet til projektopgaver i folkeskolen og på gymnasialt niveau.

Et nyere tiltag i Faktalink er 'Faktalink light', som er en samling af artikler, der er lettere og kortere end de andre artikler som udgør kernen i Faktalink.
Målgruppen for 'Faktalink Light' er skoleelever på mellemtrinnet.
 

 

Sådan gør du:
Find den ønskede artikel og vælg "Biblioteks-login" i højre side. 
Du kan få adgang hjemmefra hvis du er meldt ind som låner på Skanderborg Kommunes Biblioteker og har folkeregisteradresse i Skanderborg Kommune.