Arkiv.dk

Arkiv.dk

Adgang
Adgang hjemmefra
Lokalhistorisk materiale fra danske arkiver
Det kan du finde
Lokalhistorisk materiale fra mere end 500 danske arkiver, f.eks. billeder, bøger, artikler, film- og lydoptagelser. Materialet kommer fra privatpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner. Nogle arkiver opbevarer også arkivalier fra kommunale forvaltninger
Der er gratis adgang