Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Lokalitet
Biblioteket
Målgruppe
Section

At høre stilheden med øjnene

En fotoudstilling med visuelle nedslag i et år, hvor flugten fra Pandemien gav os nye oplevelser og indsigter.

Stilhed opleves som udgangspunkt med ørerne, men i mange situationer ved vi mennesker intuitivt, at bestemte visuelle indtryk er stilhedens tvillinger. Det er nogle af de tvillinger, vi forsøger at videreformidle
i udstillingen. Vi er to fotografer, som i en tid med pandemi og nedlukning af samfundet har reflekteret over hvad den nye tilstand kan give os tilbage. Hvad sker der, når vi, der plejer at være i kontrol, intet kan stille op, men blot kan se til og vente, vente, vente? Utålmodige, urolige og nervøse - måske endda bange?

Kan vi finde noget, som måske står tilbage som en kontrast til al denne uro?

Som mange andre har vi under pandemien søgt bort fra stederne med de mange mennesker. Uafhængigt af hinanden tog vi kameraet med ud for at indfange de enkle linier, de sarte farver, formerne der anes gennem disen og alt det andet, der for os rummer begrebet “stilhed”. Vi dykkede også ned i arkiverne for at finde fotografier med samme temaer fra tidligere år. Fra at være stressede over ikke at kunne være stressede og fortravlede, (gen)fandt vi begge en ro i den fotografiske opgave, det er at indfange stilheden i billeder.

N I L S  R I S G A A R D - P E T E R S E N & E R I K  K J Æ R  H A N S E N